Říká se že:

"Kdyby měli všichni v pořádku své vztahy s rodiči,

byli by psychologové bez práce."

 

 

 

Naše vztahy s rodiči a následně sourozenci,

tedy naše první původní rodina je základ našeho podvědomí.

 

Tato naše Původní rodina se zrcadlí v našem současném životě.

Postoje, které zaujímáme ke svým původním nejbližším ovlivňují dodnes naše volby.

 

 

Příklady:

 

Mám jít do nějakého rizika.

Něco ve mě mi říká: " NEDĚLEJ TO!"

A je to správně.

 

Ale já si řeknu: "Nebudu srab jako brácha, jdu do toho."

A ono to špatně dopadne.

 

Ale já si řeknu: "Když se mi to podaří,bude mít táta radost,

dokážu mu, jak jsem schopný."

A ono to špatně dopadne.

 

Ale já si řeknu" "Nebudu jako matka, celý život uťáplá, jdu do toho."

A ono to špatně a dopadne.

 

Mé manželství nefunguje tak jak má.

Něco ve mě mi říká: "UKONČI TO!"

A je to správně.

 

Ale já si řeknu: "Nechci, aby moje děti vyrůstali v rozvedené rodině jako já."

A ono je to špatně a podle toho to tak dopadne.

 

Ale já si řeknu: " Moje maminka to taky s tátou vydržela, a žila si docela dobře.

Vždy mi říká nepije? Nebije tě? Tak co bys chtěla. Nikde to není ideální. Má určitě pravdu."

A ono je to špatně a podle toho to tak dopadne.

 

Ale já si řeknu: "To nemůžu rodičům udělat. Trápili by se."

A ono je to špatně a podle toho to tak dopadne.

 

Ale já si řeknu: "To neudělám, došlo by na táty slova. Říkal mi tu (toho)si neber, dopadneš blbě."

A ono je to špatně a podle toho to tak dopadne.

 

Toto jsou příklady, ve kterých je jasně vidět že nenasloucháme vlastnímu vedení,

své navigaci, svému srdci.

  Naše volby v tuto chvíli ovlivňuje naše původní rodina.

 

To je ještě docela jednoduché.

 

 

Ale život v našem dětství a soužití s naší původní rodinou

formovalo vlastně celou naši osobnost

Tyto vzorce nejsou vidět, nevíme o nich, neboť jsou naší součástí, jsme to prostě my.

Naše přesvědčení, naše chování, naše jednání a rozhodování.

 

Jsou ale prvotní příčinou našich současných problémů, našich špatných postojů,

které se negativně zrcadlí v našem životě tím, že se nám nedaří.

 

Psychologický rozbor těchto vztahů,

je jedna z možností,

,jak odhalit v čem děláme nyní chybu.

Proč nejdeme tou správnou cestou, aby se nám dařilo.

To je ale jen jedna část věci.

 

Druhá mnohem důležitější část je očištění našeho srdce

v našich vztazích v naší původní rodině

Společné DNA značí, že láskyplné vztahy s těmito blízkými lidmi

jsou v našem životě důležitým základem

pro ostatní vztahy v našem životě

Pro vztahy s našími partnery a s našimi dětmi,

pro vztahy v naší vlastní nové rodině.