Moje vědomá cesta za poznáním začala před 20ti lety, kdy se mi dostala do ruky kniha

"Miluj svůj život" od Luisy Hay.

 

 

Od té doby jsem uvěřila a žiji v tom, že všechno co se mi v životě děje je ve mě,

v mé hlavě,v mé mysli

a že můžu získat, všechno, co chci.

 

Rok na to, co jsem přečetla tuto knihu a poté všechny další dostupné knihy této autorky,

začalo docházet v mém životě k zásadním změnám a já si začala budovat život nový,

už podle nových pravidel.

 

Neomezovala jsem se ve svých snech a cílech, které nebyly vůbec skromné,

ani jednoduché.

Vždy jsem se držela svého srdce.

 

V tu dobu nebyly dostupní žádní učitelé, nebyl internet,

a já čerpala sílu pouze ve svých knihách.

 

 

Volila jsem knihy tak, jak přicházely na trh.

Dnes už si sotva vzpomenu v jakém pořadí.

Ale jsou knihy zásadní, které jsou v mém vědomí stále,

jako třeba knihy pana Dr.WayneW.Dyera:

"Naše bludy" a "Uvidíte to, až tomu uvěříte".

 

 

Zpočátku jsem si půjčovala svoji duševní potravu v knihovně.

Když se cesta a za poznáním "kdo jsme a co se to tu děje" stala moji prioritou,

tak jsem si knihy kupovala, abych se k nim mohla kdykoliv vracet.

Hlavně novodobé transformačních knihy přibíraly na kvalitě.

Byly to čím dál tím větší poklady a já je mám všechny doposud moc ráda.

Jsem vděčná, že je mohu půjčovat dalším lidem

prostřednictvím knihovny v mé poradně.

 

Můj vstup do sfér pozitivní psychologie se zhruba po 10 letech

odklonil k prozkoumávání vztahu

novodobé pozitivní psychologie, kvantové mechaniky a náboženství.

 

Hledala jsem si svůj postoj k Bibli a Kristově učení.

Poté se na trhu začaly objevovat knihy Neale Donalda Walse

"Hovory s bohem",

které byly v těchto otázkách pro mé vědomí velkým posunem.

 

V knihách Eckharta Toleho jsem zase například objevovala ticho vnás,

které je naší podstatou.

 

Zhruba okolo roku 2005 jsem se na 2 roky stala pilnou žačkou

východního Guru Osha

a rozšířila knihovnu asi o 25 jeho knih.

 

 

Při tom, co jsem si v reálném životě plnila své sny, stavěla svůj dům, podnikala a pracovala více než 12 hodin denně,

tak jsem vědomím žila ve východním světě Budhy, meditací a pátrala po tom,

co je to osvícení

a hlavně po tom, co je fenomén:

"láska bez podmínek".

 

 

Oshův lotosový květ,dutý bambus a bílý oblak

se staly inspirací mého prvního obrazu.

 

 

 

 

V roce 2008 – 2009 jsem začala studovat kineziologii, získala 7 jejich stupňů

a otevřela si alternativně psychologickou poradnu.

 

 

V tuto dobu jsem se také aktivně začala věnovat

archetypální psychologii .

Tato úžasná věda o našem kolektivním nevědomí,

jejímž hlavním zakladatelem byl

Karl Gustav Jung, mě velice oslovila.

Věnovala jsem se dlouhou dobu studiu archetypů prostřednictvím knih

a přednášek Milana Calábka, jehož Univerzitu nové doby jsem navštěvovala .

 

 

Dodnes je mi archetypální psychologie velice blízká a je mi potěšením,

dělit se s ostatními o poznatky o bozích, bohyních a jejich mítech,

které v nás probíhají,

prostřednictvím mých seminářů.

 

 

Výrazným posunem samozřejmě bylo v tomto roce

přečtení knihy a shlédnutí filmu "Tajemství".

 

 

Poté následovaly knihy Joe Vitale jako Klíč, Síla přitažlivosti a td.,

z nihž další převratná pro můj vzestup byla kniha "Svět bez hranic".

 

Následovaly nádherné roky čištění hawaiskou technikou Hó oponopono,

kterou miluji dodnes.

 

 

Výzamný pro mě je dodnes i autor Dan Millman, jeho "Pokojný bojovník"

a jeho "Numerologie" .

 

Také knihy Esther a a Jerry Hiksových o Zákonu přitažlivosti

mi velice pomohli k dalšímu pochopení správné vnitřní komunikace

obvzláště kniha "Požádej a je ti dáno".

 

V oblasti zdraví je pro mě výjmečná kniha

"CESTA" Brandon Bays,

stejně jako všechny ostatní její knihy

 

V tomto období jsem prošla zasvěcením I. a II. stupně reiky,

jehož energie mi v tomto období také pomáhala.

 

Nádherné pro mě byly i knihy o "Celestýnském proroctví", které mi otevřely cestu k pochopení vzestupu této doby.

 

Velký význam pro moji životní rovnováhu má také Feng shui podle kterého žiji

a tím se mu v posledních letech věnuji a je také jedním z témat mých přednášek.

 

 

Tak, jak jsem sbírala praxi a zkušenosti při práci v mé poradně,

čím dál tím více jsem si uvědomovala,

že mým posláním je v rámci své poradny

předat všechno své nabyté poznání druhým.

 

 

Velkou inspirací v tomto směru pro mě byla v posledních letech Oprah Winfreyová

a její hosté.

 

 

Mým cílem bylo zjednodušit všechny složitosti tohoto poznání a přeložit je do podání,

které je srozumitelné, příjemé a účinné pro všechny.

 

Tak vznikl program "miluj dnešní den",

Je jednoduchý, lidský a zábavný a přesto obrovsky rozšiřuje naši moudrost,

naše lidské vědomí

a tím zvyšuje kvalitu našeho života.

 

V současné době pracuji také na přípravě nových tématických přednášek,

na které se moc těším.

 

 

 

Já sama nyní už jen pluji na cestě k dalším svým snům a cílům.

Užívám si radost z každé chvíle každého dne 

a obtížné situace zvládám v klidu a sdůvěrou...

 

a ráda bych k tomuto stavu pomohla co nejvíce z vás....